Biografia di Shtjefën Gjeçovit

Bibliografia

Copertina

Kanuni di Lekë Dukagjinit

a cura di Shtjefën Gjeçovit

Shkodër

1933

VisualizzaScarica