Biografia di UNIVERSI'I'EI'I "ISMAIL QFMALI", VLORE DEPARTAMENT I GJlJHES SHQIPE DHE LITERSISE

“Urat Kulturore mes Himarë dhe diasporës Arbërore në shek. XVI-XVIII”

Espandi

Bibliografia

Copertina

UNIVERSI'I'EI'I "ISMAIL QFMALI", VLORE DEPARTAMENT I GJlJHES SHQIPE DHE LITERSISE

URAT KULTURORE MES HIMARËS DHE DIASPORËS ARBËRORE NË SHEK XVI-XVIII

UNIVERSlTETI "ISMAIL QEMAL!*, VLORË

Vlorë

2015

VisualizzaScarica
Copertina

UNIVERSI'I'EI'I "ISMAIL QFMALI", VLORE DEPARTAMENT I GJlJHES SHQIPE DHE LITERSISE

Vlorë - “Urat Kulturore mes Himarë dhe diasporës Arbërore në shek. XVI-XVIII”

Koferencën Ndërkombëtare Albanologjike

Vlorë

10 – 11 Nëntor 2015

VisualizzaScarica