Biografia di Papàs Elefterio Schiadà

Bibliografia

Copertina

Parkalesite te te Kreshterevet te Vertete

a cura di Papàs Elefterio Schiadà

n. d.

Hora e t'Arbereshevet

1975

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Elefterio Schiadà

PARAVUMIA - DOXOLOJA - MESHA E SHËN JAN GOJARTIT - APOLITIKJA TË TË DIALLIAVET - TYPYKA TE MESHA - LUMËRIT - TRISAJON TË TË VDEKURVËT - DITTICI - IERATIKON parte 1

n. p.

Piana degli Albanesi

1992

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Elefterio Schiadà

KREMTIET - IERATIKON parte 2

n. p.

Piana degli Albanesi

1992

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Elefterio Schiadà

MESHA E SHËN VASIJIT TË MATHË - IERATIKON parte 3

n. p.

Piana degli Albanesi

1992

VisualizzaScarica