Biografia di Papàs Gjergji Schirò

Bibliografia

Copertina

Papàs Gjergji Schirò

SHEN MERIS - Raccolta di preghiere - Chiesa di S. Demetrio

Chiesa di San Demetrio

Piana degli Albanesi

1963

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Gjergji Schirò

Kenkat e Ako1uth1t e K r i s h t l i n d i e s

n- p.

Piana degli Albanesi

1977

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Gjergji Schirò

LIBRI i OREVET te MEDHA ne KRISHTLINDJE, THEOFANI' e tek e PREMPTIA E MADHE

Mondo Albanese te Sklitza

Piana degli Albanesi

1984

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Gjergji Schirò

JAVA E MADHE DHE E SHEJTE - parte quarta

n. p.

Piana degli Albanesi

1975 (6)

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Gjergji Schirò

JAVA E MADHE DHE E SHEJTE - parte terza

n. p.

Piana degli Albanesi

1975 (6)

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Gjergji Schirò

JAVA E MADHE DHE E SHEJTE - parte seconda

n. p.

Piana degli Albanesi

1975 (6)

VisualizzaScarica
Copertina

Papàs Gjergji Schirò

JAVA E MADHE DHE E SHEJTE - parte prima

n.p.

Piana degli Albanesi

1975 (6)

VisualizzaScarica