Biografia di Peter Bartl - Injac Zamputti

Bibliografia

Copertina

Peter Bartl - Injac Zamputti

Vincenzo Zmajevich - Relacion i gjendjes se Shqipërisë e Serbisë RelazionAlbert Ramaj Zef (Ahmeti) Nokae dello stato d'Albania e Serbia (1702-1703) Përgjegjës të këtij botimi

a cura di Albert Ramaj (a cura di)

SHB Faik KonicaSt. Gallen-Prishtinë 2022

Prishtinë

2022

VisualizzaScarica